Entreprenadarbeten - anläggningsarbeten & enskilt avlopp

T&H Pettersson Entreprenad utför alla typer av entreprenadarbeten. 


Vi har genomgått utbildning för företag som arbetar med dikning i skogsmark. I kursen lär man sig bland annat hur arbetet påverkar miljön samt lagar och regler. Läs mer om Blått kort - skyddsdikning och dikesrensning

Våra tjänster

 Husgrunder

 Vägar

 Skogsdikning - Blått kort

 Enksilt avlopp - (diplomerade)

 Schaktning

 Anläggningsarbeten av ex. trädgårdar

 Snöröjning

Sprängning

Vi innehar sprängkort och spränger samt fraktar bort sprängsten.


Sprängkort erhålles efter genomgången kurs med godkänt skriftligt och praktiskt prov (grundkurs).Kurserna är avsedda för personal inom skogs- och jordbruk som självständigt skall kunna utföra sprängningsarbete.