Allt inom grävarbete

T&H Pettersson Entreprenad startade sin verksamhet 2004 av Thomas och Håkan och har två anställda.

Företaget utför alla typer av entreprenadarbeten och är diplomerade för att bygga enskilda avlopp. Grävarbeten för t.ex vägar, husgrunder, skogsdikning mm. Schaktar och anlägger trädgårdar. Dessutom innehar företaget sprängkort och spränger och fraktar bort sprängsten.

I maskinparken ingår fyra grävmaskiner, varav en anlitas på heltid av Kanonaden Entreprenad Öst AB. Vi har även mycket arbete för Svevia.

Medlemskap

ME

Vi är medlem i Maskinentreprenörerna