Entreprenadarbeten - anläggningsarbeten & enskilt avlopp

T&H Pettersson Entreprenad utför alla typer av entreprenadarbeten.

• Husgrunder
• Vägar
• Skogsdikning - Blått kort
• Enksilt avlopp - (diplomerade)
• Schaktning
• Anläggningsarbeten av ex. trädgårdar
• Snöröjning

Vi har genomgått utbildning för företag som arbetar med dikning i skogsmark. I kursen lär man sig bland annat hur arbetet påverkar miljön samt lagar och regler. Läs mer om Blått kort - skyddsdikning och dikesrensning HÄR

Sprängning

Vi innehar sprängkort och spränger samt fraktar bort sprängsten.

Sprängkort erhålles efter genomgången kurs med godkänt skriftligt och praktiskt prov (grundkurs).Kurserna är avsedda för personal inom skogs- och jordbruk som självständigt skall kunna utföra sprängningsarbete.

Maskinentreprenörerna

Vi är medlem i Maskinentreprenörerna. Klicka här för att komma till deras hemsida.